Binance hoàn tất việc hoán đổi hợp đồng Lisk(LSK)

Binance đã hoàn tất việc thay thế hợp đồng Lisk (LSK) và mở việc kinh doanh nạp tiền và rút token LSK Ethereum (ERC20) mới. Token đã được thay thế theo tỷ lệ 1 LSK cũ = 1 LSK mới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr