Beanstalk hoạt động trở lại sau 4 tháng bị hack

Trước đó 4 tháng, Beanstalk bị hack hơn 182 triệu đô la thông qua cơ chế quản trị. Hiện tại dự án bắt đầu hoạt động trở lại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr