Safe tích hợp ERC-4337 để nâng cao khả năng trừu tượng hóa tài khoản

Theo TheBlock, nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Safe (trước đây là GnosisSafe) tích hợp ERC-4337 để nâng cao tính trừu tượng của tài khoản. Tính trừu tượng của tài khoản cho phép ví hoạt động như hợp đồng thông minh và chạy một loạt các chức năng phức tạp như xác thực đa yếu tố, khôi phục mạng xã hội ví và tính linh hoạt để người dùng giao dịch với bất kỳ mã thông báo nào.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr