Báo cáo: Metamask trở thành ví tiền điện tử phổ biến nhất với 22 triệu lượt tải xuống

Vào ngày 9 tháng 8, theo một báo cáo mới từ CoinGecko, MetaMask là ví nóng tiền điện tử phổ biến nhất, với hơn 22,66 triệu lượt tải xuống ứng dụng cho đến nay. Theo sau MetaMask là Ví Coinbase, Ví Trust và Ví Blockchain.com, tất cả đều có hơn 10 triệu lượt tải xuống. Ví Bitcoin.com đứng thứ năm với 5 triệu lượt tải xuống. Nhìn chung, bốn ví nóng tiền điện tử hàng đầu chiếm 66,6% tổng số tổng số lượt cài đặt ví, với tổng số 54,06 triệu lượt tải xuống. “Mười ví nóng tiền điện tử phổ biến nhất có số lượt cài đặt nhiều hơn bốn lần so với các ví không chính khác,” báo cáo cho biết thêm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights