B² Network công bố ra mắt Honey Pot, người dùng OG có thể trực tiếp lĩnh nhận 14 phần thưởng sinh thái

Mạng Bitcoin Layer2 B2 đã công bố ra mắt Honey Pot Season I. Máy khai thác Buzz và người nắm giữ đầu khối cũng như người dùng mạng thử nghiệm Odyssey có thể trực tiếp lĩnh nhận 14 phần thưởng sinh thái. Sự kiện sẽ diễn ra lần lần trong vòng một tháng, tương ứng với các phần thưởng khác nhau. Không có nhiệm vụ và không cần cam kết. Người dùng có thể lĩnh nhận trực tiếp hoặc airdrop. Bao gồm 100.000 điểm U từ Unirouter, 40.800 điểm Goooo, 500 UXLink NFT, 100.000 điểm Bilen B, 500 Bool Network OAT, 1 triệu điểm tín dụng Defusion, 50.000 SecondLive và B² cùng phát hành NFT kỷ niệm, 3 triệu Gems trung thành OmniBTC, 6.000 NFT đặc biệt Anome thẻ, airdrop trợ cấp B² Gas , phần thưởng sự kiện khích lệ BNB Chain TVL, 70.000 gói quà tặng trò chơi PawX, 2.500 BitcoinLoot NFT và 1.000 PizzaPad tạo ra Danh sách trắng NFT BitPizza. Trong đó , hầu hết các phần thưởng đều tương ứng với airdrop token trong tương lai của dự án.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr