Avalanche được nâng cấp lên “Banff 5”

Các nhà phát triển Avalanche đã nâng cấp AvalancheGo – triển khai phần mềm blockchain bằng ngôn ngữ lập trình Go thành “Banff 5”. Bản nâng cấp này rất quan trọng đối với mạng Avalanche vì nó giới thiệu một giao thức truyền thông cho các blockchain dựa trên Avalanche (được gọi là mạng con), được gọi là Avalanche Warp Messaging. Tính năng này sẽ cho phép các mạng con chia sẻ dữ liệu và tài sản tiền điện tử với nhau nhằm nỗ lực làm cho hệ sinh thái blockchain Avalanche trở nên hữu ích hơn cho các nhà phát triển.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr