Avail hợp tác với Particle Network để mang đến khả năng trừu tượng hóa Chuỗi cho hệ sinh thái Web3

Avail, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung, đã công bố hợp tác với Particle Network, một nền tảng cơ sở hạ tầng Web3 toàn diện. Theo thỏa thuận này, Avail sẽ trở thành một trong ba nhà cung cấp dữ liệu chính cho công nghệ Aggregated DA (DA tổng hợp) của Particle Network, hỗ trợ triển khai L1.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr