Kẻ tấn công giao thức 0VIX đã chuyển 310 ETH sang Tornado Cash

Theo giám sát của PeckShield, kẻ tấn công dự án sinh thái Polygon 0VIXProtocol đã chuyển 310 ETH (khoảng 570.000 đô la Mỹ) sang TornadoCash. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng vào cuối tháng 4, Giao thức 0VIX đã bị hack và khoảng 2 triệu đô la đã bị đánh cắp, bao gồm 600.000 USDT và 1,45 triệu USDC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr