Aptos Labs tích hợp Coinbase Pay vào ví tiền điện tử Petra

Petra, một ví tiền điện tử do AptosLabs xây dựng, đang tích hợp CoinbasePay vào các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của mình. Sự hợp tác này nhằm giúp giảm bớt những rắc rối mà nhiều người dùng web3 gặp phải khi gửi và rút tiền (trong số những thứ khác). Với CoinbasePay, người dùng Coinbase có thể thêm APT vào Petra một cách liền mạch thông qua lựa chọn ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thậm chí số dư tài khoản Coinbase. Sự hợp tác này nhằm giúp giảm bớt những rắc rối mà nhiều người dùng web3 gặp phải khi gửi và rút tiền (trong số những vấn đề khác). Với CoinbasePay, người dùng Coinbase có thể thêm APT vào Petra một cách liền mạch thông qua lựa chọn ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thậm chí số dư tài khoản Coinbase. MoShaikh, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của AptosLabs cho biết: “Việc truy cập web3 dễ dàng là rất quan trọng”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights