Amazon và VeChain hợp tác đẩy mạnh công nghệ điện toán đám mây

Amazon và VeChain đã ký kết tác hướng tới các dịch vụ quản lý carbon dựa trên công nghệ blockchain.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr