California thắt chặt giám sát các ngân hàng có tài sản hơn $50 tỷ

Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI) cho biết trong một báo cáo rằng trong trường hợp Ngân hàng Thung lũng Silicon thất bại, California sẽ giám sát chặt chẽ hơn các tổ chức ngân hàng và tuyển dụng thêm nhân viên. California có kế hoạch đại tu quy trình quản lý của mình nhằm xoa dịu những nghi ngờ đang gia tăng. California sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý liên bang để nhanh chóng triển khai “một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả hơn để khắc phục những thiếu sót đó.” Ngoài ra, Chính sách Đánh giá Chương trình của California tập trung nhiều hơn vào quy mô của các khoản tiền gửi không được bảo đảm tại các ngân hàng, xem xét các rủi ro do công nghệ ngân hàng mới nổi và phương tiện truyền thông xã hội gây ra.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr