Airdrop Blast: Phân phối Gold và Points trước ngày 25 tháng 6

Theo thông báo từ Blast, tất cả DApp tham gia chương trình airdrop cần phân phối toàn bộ Gold và Points cho người dùng trước 20:00 ngày 25 tháng 6 để được tính vào đợt airdrop sắp tới.

Yêu cầu cụ thể:

  • Gold và Points phải được lưu trữ trong Địa chỉ Ví Cá nhân (EOA) của người dùng để đủ điều kiện tham gia airdrop.
  • Số dư Điểm và Vàng còn lại trong hợp đồng thông minh sau ngày 25 tháng 6 sẽ không được tính.
  • Bất kỳ hoạt động phân phối DApp nội bộ hoặc đáng ngờ nào sẽ bị xem xét và có thể dẫn đến việc loại bỏ DApp khỏi các chương trình hợp tác trong tương lai.

Để đảm bảo đủ điều kiện tham gia airdrop:

  • Người dùng cần đăng nhập vào bảng điều khiển Blast bằng EOA có chứa Điểm hoặc Vàng ít nhất một lần (bằng cách chấp nhận lời mời hoặc liên kết nó với tài khoản hiện có).
  • Liên kết ví nhúng (ví dụ: Privy) nếu có.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr