Binance sẽ xóa 21 cặp giao dịch bao gồm APT/BRL và AMP/BTC vào ngày 26 tháng 5

Vào ngày 24/5, theo thông báo chính thức, Binance sẽ xóa các cặp giao dịch spot sau và ngừng giao dịch vào ngày 26/5: APT/BRL, AMP/BTC, BEL/ETH, FIS/BRL, GAL/ETH, GMT/BRL, PE /AUD, AVAX/AUD, AXS/AUD, DOT/AUD, FTM/AUD, LINK/AUD, SAND/AUD, SHIB/AUD, GMT/GBP, JASMY/BTC, KP3R/BNB, REI/BNB, SANTOS/BRL , STMX/BTC, XTZ/BNB. Người dùng vẫn có thể giao dịch các đồng tiền nói trên trong các cặp giao dịch khác có sẵn trên nền tảng Binance.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr