― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Ethereum SMC Chart Update 21/05/2024

ETH tin tức SEC sắp phê duyệt ETF Ethereum Spot đã khiến giá ETH tăng 20% trong 24h qua, hiện đang giao dịch ở mức 3.700 USD. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Ethereum SMC Chart Update 24/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.394. Mua ở giá hiện tại hoặc 3.370. Mục tiêu chốt lời 3.500– 3.600Lưu ý: Đây không...

4h BNBUSDT SMC Chart Update 24/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 577. Chờ mua ở 580 – 566. Mục tiêu chốt lời 610 – 635.Lưu ý: Đây không...

4h Ethereum SMC Chart Update 22/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.507. Chờ mua ở 3.470 – 3.370. Mục tiêu chốt lời 3.600 – 3.700Lưu ý: Đây không...