250 triệu XRP được chuyển từ Coincheck sang ví không xác định

Theo giám sát của Whale Alert, 250.000.000 XRP (khoảng 129.015.796 USD) đã được chuyển từ Coincheck sang một ví không xác định.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr