Volume giao dịch của Uniswap đạt mức thấp nhất năm 2022 giảm hơn 24 tỷ đô la  

Volume giao dịch của Uniswap đạt mức thấp mới vào tháng 7 khi tháng được chứng minh là một trong những giai đoạn tồi tệ hơn trong lịch sử giao dịch của sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr