― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1D Shiba Chart Update 22/05/2024

SHIB hiện đang sideway trong khoảng 0.0000265 – 0.0000245, giao dịch ở mức 0.000026. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 0.000025 – 0.000024. Mục tiêu chốt lời ở 0.000032 – 0.000035.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H BNBUSDT SMC Chart Update 13/06/2024

BNB chạm mốc 635, sau đó giảm về ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 609. Mục tiêu chốt...

4h Bitcoin SMC Chart Update 13/06/2024

BTC chạm mốc chốt lời 70.000, sau đó giảm xuống mức 67.000, hiện đang giao dịch ở mức 67.630. Chờ mua ở mốc hỗ...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 12/06/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 611. Mục tiêu chốt lời 650 – 670.Lưu ý:...