4h Kaspa Elliott chart update 28/04/2023

- Advertisement -

KAS chạy theo mô hình ABCDE kỳ vọng sẽ phá vỡ mô hình ở sóng hiện tại hướng lên.

Ở xu hướng ngắn hơn Kaspa có thể điều chỉnh ở sóng abc-đen trước khi phá vỡ vùng 0.036 trước đó.

Bài viết liên quan

1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh giảm hướng về vùng dưới 26k.

1h Bitcoin Elliott chart update 29/05/2023

Biểu đồ 1h Bitcoin có vẻ đã kết thúc sóng c-đen và sóng iv-đen để bắt đầu sóng v-đen hướng về vùng dưới 25.8k. Lưu...

4h Ethereum Elliott chart update 16/05/2023

ETH đang đi sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C-đen hướng về vùng gần sát 1600

1d Bitcoin Elliott chart update 16/05/2023

Bitcoin đang đi sóng C của sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C và kết thúc sóng II-đỏ Bitcoin có thể sẽ phục...

4h Bitcoin Elliott chart update 16/05/2023

Bitcoin đang đi sóng (v)-đen của sóng C-đen và dự kiến sẽ kết thúc sóng II-đỏ quanh vùng 23.5k-25.9k.

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất