140.660 ETH ròng chảy vào sàn giao dịch vào ngày 25 tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 1

Theo liệu giám sát của IntoTheBlock, lượng Ethereum ròng chảy vào sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 1. Vào ngày 25 tháng 5 (Thứ Bảy), 140.660 ETH đã được ghi nhận là dòng vốn ròng vào sàn giao dịch, đánh dấu mức tiền gửi ròng cao nhất trong hơn bốn tháng.

Thông thường, dòng chảy lớn vào sàn giao dịch được coi là tín hiệu bán, cho thấy nhà đầu tư đang chốt lời hoặc bán tháo do tâm lý tiêu cực (FUD).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr