ZKsync Sẽ Airdrop 3,675 Tỷ Token ZK Cho Người Dùng, Trang Yêu Cầu Số Lượng Đã Ra Mắt

ZKsync, mạng lưới Ethereum Layer 2 được hỗ trợ bởi zk-Rollups, đã chính thức thông báo về đợt airdrop 3,675 tỷ token ZK cho người dùng sớm và những người đóng góp vào hệ sinh thái. Dự kiến đợt airdrop sẽ diễn ra vào tuần tới, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Số lượng token airdrop sẽ được phân bổ như sau:

  • Người dùng: 89% (3,283,750 ZK)
  • Người đóng góp: 11% (401,250 ZK)

Tổng cộng có 695.232 ví đủ điều kiện nhận airdrop. Người dùng có thể kiểm tra số lượng token airdrop của họ và nhận token tại trang web: https://claim.zknation.io/

Lưu ý:

  • Đây là đợt airdrop một lần và người dùng có thể bắt đầu nhận token từ ngày 18 tháng 6 năm 2024 đến ngày 3 tháng 1 năm 2025.
  • Người đóng góp có thể nhận token từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.
  • 49,1% nguồn cung cấp token ZK còn lại sẽ được phân bổ thông qua các chương trình hệ sinh thái, bao gồm các nhà đầu tư và đội ngũ Matter Labs.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr