zkLink Ra Mắt Đợt Airdrop Token Genesis NovaDrop Đầu Tiên

zkLink, giao thức ZK Rollup và L3 đa chuỗi, đã chính thức ra mắt đợt airdrop token Genesis NovaDrop đầu tiên, mở ra cơ hội cho người dùng sở hữu token ZKL.

Chi tiết về đợt airdrop:

  • Thời gian: Người dùng có 4 tháng để nhận token ZKL sau khi cửa sổ airdrop mở ra.
  • Đối tượng:
    • Người nắm giữ NovaPoints: Nhận được điểm NovaPoints bằng cách tham gia các hoạt động trên zkLink như giao dịch, cung cấp thanh khoản và staking.
    • Người nắm giữ Nova Lynx NFT: Sở hữu NFT Nova Lynx đủ điều kiện.
    • Người nắm giữ điểm khách hàng thân thiết zkLink: Tích lũy điểm thông qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của zkLink.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr