Zipmex cho phép rút lại SOL, XRP và ADA trong tuần sau

Zipmex thông báo họ sẽ cho phép rút tiền lại đối với SOL, XRP và ADA trong tuần tới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr