Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhZachXBT: Tài khoản X Ape31111 là kẻ lừa đảo mạo danh một...

ZachXBT: Tài khoản X Ape31111 là kẻ lừa đảo mạo danh một nhà giao dịch thành công bằng cách hiển thị ảnh chụp màn hình lãi lỗ giả

Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội cho biết: Tài khoản X @ Ape31111 là một kẻ lừa đảo giả vờ là một nhà giao dịch thành công bằng cách hiển thị ảnh chụp màn hình lãi lỗ sai sự thật. Họ tuyên bố cung cấp các giao dịch sao chép với giá 250 đô la, nhưng thanh toán được thực hiện ngay sau khi thanh toán. Địa chỉ (0x9c5429bb926e2f5e629c6153ec444c39fcfce706) là địa chỉ gửi tiền Bybit mà họ yêu cầu gửi tiền đến. Lưu ý: Không ai thực sự kiếm được nhiều tiền từ giao dịch sẽ cho phép bạn sao chép giao dịch 250 đô la.