Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (25/8): Sợ hãi (25 điểm)

Tâm lý chung thị trường vẫn ở mức sợ hãi (25 điểm), giá BTC vẫn sideways chưa có tín hiệu lên hay xuống.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr