ZachXBT: Made by Apes gặp sự cố rò rỉ thông tin, hiện đã được khắc phục

Vào ngày 16 tháng 8, theo giám sát của nhà phân tích chuỗi ZachXBT, đã xảy ra sự cố với SaaSyLabsAPl của MadebyApes, một nền tảng ứng dụng giấy phép trên chuỗi do BAYC khởi chạy, cho phép truy cập vào thông tin chi tiết cá nhân của các ứng dụng MBA. Sự cố này đã được báo cáo cho YugaLabs trước khi tiết lộ và hiện đã được khắc phục. Đáp lại, YugaLabs trả lời rằng hiện tại vẫn chưa chắc chắn liệu có lạm dụng dữ liệu hay không, đang liên hệ với bất kỳ ai có thể có thông tin bị lộ và sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ danh tính và gian lận cho bất kỳ người dùng nào có thể cần đến.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights