Nhật Bản thực thi quy tắc du lịch để chống tội phạm tiền điện tử

Theo tin tức ngày 23/5, nội các Nhật Bản có kế hoạch thực thi các quy tắc đi lại (TravelRules) từ ngày 1/6 nhằm chống rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác. Quy tắc yêu cầu các tổ chức tài chính xử lý chuyển giao tài sản tiền điện tử phải chuyển thông tin khách hàng cho tổ chức tiếp theo, bao gồm tên và địa chỉ của người gửi và người nhận; tài sản tiền điện tử mục tiêu bao gồm stablecoin hoặc tiền điện tử được gắn với các loại tiền tệ như đô la Mỹ hoặc hàng hóa .Tiền tệ, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự nếu không chấp hành lệnh chấn chỉnh của cơ quan chức năng. Mặc dù Nhật Bản là một trong số ít quốc gia có luật mã hóa chặt chẽ hơn, nhưng tội phạm tiền điện tử vẫn còn phổ biến. Theo Báo cáo thường niên về tội phạm tiền điện tử năm 2022 của Coincub, Nhật Bản đứng thứ sáu về thiệt hại do tội phạm tiền điện tử gây ra, với thiệt hại vượt quá 1,2 tỷ đô la.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr