Ý kiến: Giá XRP có thể nhanh chóng di chuyển trong khoảng từ $10 đến $33

Người dùng Twitter MackAttackXRP đã nói trên mạng xã hội rằng tôi đã nói chuyện với nhiều người và tất cả những người tôi đã nói chuyện đều đồng ý rằng giá của XRP có thể dao động nhanh chóng trong khoảng từ 10 đô la đến 33 đô la. Hàng chục chuyên gia đồng ý rằng nếu SEC Hoa Kỳ không kháng cáo và sẵn sàng giải quyết, XRP sẽ dễ dàng vượt qua mức 10 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights