Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7 là gần 100%

Tin tức ngày 19 tháng 7, theo CME “Fed Watch”: Xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,00% -5,25% trong tháng 7 là 0,8% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên phạm vi 5,25 %-5,50% là 99,2%; xác suất giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 0,7%, xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 25 điểm cơ bản là 86,4% và xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 50 điểm cơ bản là 12,9 %.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr