Wu Jiezhuang: Kêu gọi phát triển đồng đô la Hồng Kông kỹ thuật số và biến Hồng Kông trở thành thành phố thân thiện với tài sản ảo

Theo tin tức ngày 23 tháng 8, các thành viên của “Hội đồng lập pháp C15” của Hồng Kông hôm nay đã đệ trình đề xuất báo cáo chính sách lên Giám đốc điều hành Hồng Kông Li Jiachao. Trong số đó, Wu Jiezhuang, người đại diện cho ngành công nghệ và đổi mới, kêu gọi Hồng Kông phát triển một “đồng đô la Hồng Kông kỹ thuật số”, với khẩu hiệu “không thua các khu vực khác”, đề xuất Xây dựng Hồng Kông thành một “thành phố thân thiện với tài sản ảo” và sử dụng các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền ảo hàng ngày.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights