Chuỗi BNB dự kiến ​​sẽ được nâng cấp Luban vào ngày 12 tháng 6, bao gồm BEP-126, BEP-174 và BEP-221

BNBChain sẽ tiến hành nâng cấp mạng lưới “Luban” ở độ cao khối là 29.020.050 và thời gian ước tính là 5:30 ngày 12 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh. Bản hard fork Luban chứa ba BEP: BEP-126, BEP-174 và BEP-221. Người xác thực và người vận hành nút đầy đủ trên mạng chính phải chuyển phiên bản phần mềm của họ sang v1.2.4 trước ngày 12 tháng 6 năm 2023. Trong số đó, BEP-126 đã giới thiệu cơ chế “FastFinality”, khiến cho một khối không thể bị đảo ngược sau khi nó được hoàn thiện trên mạng. Điều này làm giảm khả năng các tác nhân xấu thực hiện tái tổ chức chuỗi nếu điều này xảy ra. BEP-174 đề xuất “quản lý chuyển tiếp chuỗi chéo” nhằm mục đích giảm bớt mọi vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong cầu nối BSC. BEP-221 đề xuất hệ thống “CometBFTLightBlockValidation”, đề xuất thêm các hợp đồng mới vào chuỗi khối bằng công nghệ CometBFT.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr