Wormhole hiện hỗ trợ Lớp X

Wormhole thông báo rằng họ đã hỗ trợ X Layer, người dùng X Layer hiện có thể chuyển token từ hơn 30 blockchain và các nhà phát triển có thể sử dụng Wormhole để xây dựng các ứng dụng đa chuỗi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr