Worldcoin: World APP vẫn có mặt ở Tây Ban Nha, Tools for Humanity đã đệ đơn kiện

Để đáp lại thông báo của Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha (AEPD) rằng Worldcoin đã đồng ý về mặt pháp lý không tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Tây Ban Nha trước cuối năm nay, Worldcoin đã đăng trên blog của mình để phản hồi rằng Tools for Humanity đã công bố rằng họ đã đệ đơn kiện lệnh AEPD. Theo vụ kiện, tất cả các dịch vụ xác minh World ID ở Tây Ban Nha hiện đang bị đình chỉ, nhưng World App, ví đầu tiên của dự án Worldcoin, vẫn có sẵn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr