Worldcoin ra mắt sản phẩm đầu tiên, World App

Theo CoinDesk, Worldcoin, công ty tiền điện tử được thành lập bởi Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, đã ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình, WorldApp, một ví tiền điện tử dựa trên Polygon chỉ có các chức năng cơ bản là mua, bán, lưu trữ và gửi token. Người dùng có WorldID có thể truy cập một số ứng dụng và dịch vụ. WorldApp sẽ cung cấp một cổng cho người dùng WorldID để yêu cầu Worldcoins được phân bổ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr