Báo cáo Phù thủy LayerZero: Giai đoạn Xem xét và Phản hồi Đang Diễn Ra

Bryan Pellegrino, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành LayerZero Labs, đã lên tiếng xác nhận rằng Báo cáo Phù thủy hiện đang được đội ngũ dự án xem xét kỹ lưỡng. Đồng thời, ông cũng thông báo rằng người dùng có quyền gửi phản hồi nếu họ cho rằng mình bị nhầm lẫn là “phù thủy”.

Điều quan trọng cần lưu ý là danh sách Phù thủy chính thức vẫn chưa được công bố. Báo cáo hiện tại có thể bao gồm một số trường hợp sai sót và thông tin không chính xác, do đó, những thông tin này sẽ được xem xét và điều chỉnh trước khi danh sách cuối cùng được công khai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr