WOO và Merlin Đã Đạt Được Hợp Tác Chiến Lược Để Hỗ Trợ Sàn Giao Dịch Rune và Inscription Sinh Thái Bitgenie

WOO đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Merlin Chain để cùng thúc đẩy việc áp dụng giải pháp Bitcoin Layer 2 (BTC L2) và thống trị thị trường Bitcoin DeFi (BTCFi) đang phát triển nhanh chóng.

Hợp tác chiến lược:

  • Thúc đẩy việc áp dụng BTC L2: WOO và Merlin Chain sẽ hợp tác để thúc đẩy việc sử dụng các giải pháp BTC L2, chẳng hạn như Merlin Chain, trong hệ sinh thái tiền điện tử.
  • Hỗ trợ BitGenie: WOO sẽ hỗ trợ BitGenie, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) tập trung vào rune và inscription trên Merlin Chain. BitGenie sẽ là dự án thí điểm cho Trung tâm Đổi mới WOO, một nền tảng DEX toàn diện cung cấp dịch vụ một cửa cho tài sản Bitcoin gốc.
  • Mở rộng thị phần BTCFi: WOO và Merlin Chain cam kết mở rộng thị phần của BTCFi bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cho người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr