Mina Protocol sẽ thực hiện nâng cấp Berkeley vào lúc 17:00 ngày 4 tháng 6, ảnh hưởng đến hoạt động của mạng

Mina Protocol sẽ thực hiện nâng cấp Berkeley vào lúc 17:00 ngày 4 tháng 6 (giờ Việt Nam) và kéo dài trong 15 giờ. Trong thời gian này, mạng sẽ ngừng hoạt động và một số hoạt động sau sẽ bị ảnh hưởng:

  • Giao dịch: Sẽ không có giao dịch nào được thực hiện trên mạng trong thời gian nâng cấp.
  • Xác nhận giao dịch: Giao dịch được gửi trước 17:00 ngày 4 tháng 6 sẽ không được xác nhận cho đến khi nâng cấp hoàn tất.
  • Hoạt động ứng dụng: Các ứng dụng dựa trên Mina có thể bị gián đoạn hoặc không hoạt động trong thời gian nâng cấp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr