Wells Fargo nâng mục tiêu giá cổ phiếu Coinbase lên 43 đô la

Các nhà phân tích đầu tư của Wells Fargo đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho các nhà đầu tư, trong đó cho thấy giá cổ phiếu mục tiêu của CoinbaseGlobal (NASDAQ: COIN) đã được tăng từ 40,00 USD lên 43,00 USD. Dữ liệu có liên quan cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Coinbase trong quý đầu tiên của năm 2023 sẽ đạt 2,46 đô la, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,39 đô la và nó cũng sẽ tạo ra doanh thu 629,1 triệu đô la. giá mục tiêu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr