Vitalik Buterin đạt được Chứng chỉ Thẻ Vàng Việc làm Đài Loan

Vào ngày 15 tháng 8, Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum và Tang Feng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Đài Loan, Trung Quốc, đã thảo luận về định nghĩa đa vũ trụ (Plurality), nhận dạng phi tập trung, thực hành đa vũ trụ trong cộng đồng chuỗi và Worldcoin và các đồng tiền khác. các chủ đề chuyên sâu. Ngoài ra, Tang Feng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Đài Loan, Trung Quốc, tiết lộ rằng Vitalik đã đạt được chứng chỉ Thẻ Vàng Việc làm Đài Loan. Thẻ vàng việc làm là chứng chỉ bốn trong một kết hợp giấy phép lao động, thị thực cư trú, giấy phép cư trú của người nước ngoài và giấy phép tái nhập cảnh, nhân tài có thể tự do tìm việc, nhận việc và thay đổi công việc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights