Vitalik Buterin đã mở khóa 50 phút trước lĩnh nhận 845.205 STRK, trị giá khoảng 1,07 triệu USD

Theo nhà phân tích Ember Monitor trên Chuỗi, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã mở khóa và lĩnh nhận 845.205 STRK từ hợp đồng Locked Token Grant của Starknet 50 phút trước, trị giá khoảng 1,07 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr