Ví BitKeep đã ra mắt Xếp hạng BRC-20

Ngày 15 tháng 5, ví đa chuỗi Web3 BitKeep đã ra mắt Xếp hạng BRC-20, cập nhật theo thời gian thực về thay đổi giá mã thông báo BRC-20, tăng giảm trong 24 giờ, số lượng người nắm giữ và khối lượng giao dịch và các thông tin khác, giảm lượng người dùng di động’ tham gia vào ngưỡng sinh thái Bitcoin. Dữ liệu của 100 mã thông báo BRC-20 phổ biến hàng đầu hiện được liệt kê. 

Theo một cuộc phỏng vấn với CoinTelegraph, BitKeep sẽ truy cập đầy đủ vào hệ sinh thái Bitcoin trong tháng này để giúp người dùng sử dụng định dạng địa chỉ BTCTaproot trên thiết bị đầu cuối di động và trình cắm trình duyệt, đồng thời hỗ trợ mã thông báo BRC-20 và quản lý rút và gửi Bitcoin NFT, chuyển giao dịch và các hoạt động khác ; Đồng thời, BitKeep đã liên tục chú ý đến các giao thức mới như BRC21, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ đa dạng hơn theo xu hướng thị trường và nhu cầu của người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr