VanEck nộp đơn 8-A12B trong bộ hồ sơ ETF Bitcoin spot của mình cho SEC

 VanEck đã nộp hồ sơ 8-A12B Bitcoin ETF giao ngay của mình cho SEC. 

Hôm nay Grayscale đã gửi GBTC Mẫu 8-A12B cho SEC, đây là mẫu cần nộp khi muốn phát hành một chứng khoán nào đó. SEC Form 8-A12B còn được gọi là bản đăng ký chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch quốc gia. Theo Mục 12(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Biểu mẫu bao gồm thông tin chi tiết về tổ chức phát hành chứng khoán và chính chứng khoán đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr