Upbit đã hỗ trợ TRC20-USDT

Sàn giao dịch crypto Upbit Hàn Quốc đã hỗ trợ TRC20-USDT và ra mắt cặp giao dịch USDT/KRW và USDT/BTC.

Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin trên Chuỗi TRON vượt quá 59,8 tỷ USD và số lượng tài khoản nắm giữ vượt quá 45,13 triệu. Trong đó, TRC20-USDT có hơn 58,8 tỷ đồng lượng lưu thông, vượt qua phiên bản Ethereum của USDT kể từ tháng 4 năm 2021, đứng đầu thế giới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr