VanEck dự đoán giá Ethereum sẽ đạt 22.000 USD vào năm 2030

Công ty quản lý tài sản VanEck đã nâng dự báo giá mục tiêu cho Ethereum lên 22.000 USD vào năm 2030. Việc điều chỉnh này dựa trên một số yếu tố tích cực:

  • Tin tức về Ethereum ETF: Việc chờ đợi phê duyệt cho các quỹ giao dịch hoán đổi danh mục (ETF) Ethereum đã thúc đẩy tâm lý thị trường đối với tiền điện tử này.
  • Tiến trình mở rộng: Ethereum đang thực hiện các bước tiến đáng kể trong việc cải thiện khả năng mở rộng, bao gồm việc triển khai Sharding và Layer-2 solutions. Những cải tiến này sẽ giúp Ethereum xử lý nhiều giao dịch hơn và giảm phí giao dịch.
  • Dữ liệu chuỗi: Dữ liệu chuỗi Ethereum cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động mạng, bao gồm số lượng địa chỉ hoạt động, giao dịch và giá trị bị khóa (TVL). Điều này cho thấy sự gia tăng việc sử dụng và áp dụng Ethereum.

VanEck tin rằng Ethereum đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, ngân hàng, thanh toán, tiếp thị, quảng cáo, mạng xã hội, trò chơi, cơ sở hạ tầng và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ Ethereum có chi phí thấp, hiệu quả cao và minh bạch, đây là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của nó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr