Ủy viên CFTC đề xuất Chương trình thí điểm quản lý tiền điện tử

Caroline Phạm của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đề xuất một kế hoạch thí điểm có giới hạn để điều chỉnh tiền điện tử tại một sự kiện do Viện Cato theo chủ nghĩa tự do tổ chức. Pham cho biết: “Dựa trên các sáng kiến ​​thí điểm trước đây của chúng tôi, tôi lạc quan rằng cách tiếp cận này sẽ đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng tiếp cận công bằng vào thị trường của chúng tôi, thúc đẩy tính thanh khoản và cạnh tranh, giải quyết các xung đột và rủi ro tiềm ẩn cũng như ngăn chặn gian lận, lạm dụng và hành vi thao túng”. Phạm là một trong năm ủy viên của cơ quan, do đảng viên Đảng Dân chủ Rostin Behnam làm chủ tịch. Pham và Ủy viên CFTC Summer Mersinger đã được Tổng thống Joe Biden đề cử vào ghế của Đảng Cộng hòa vào năm ngoái. Pham cho biết chương trình thí điểm sẽ bắt đầu bằng hội nghị bàn tròn các bên liên quan, sau đó cơ quan này sẽ đề xuất và áp dụng các quy tắc liên quan đến yêu cầu đăng ký và quản lý rủi ro. Cuối cùng, cơ quan này sẽ kiểm tra dữ liệu trước khi xem xét liệu có nên thực hiện các thay đổi vĩnh viễn đối với các quy tắc của mình hay không.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights