Blur đang giảm thời gian chấp nhận giá thầu xuống còn 30 phút bắt đầu từ tuần tới

Jinse Finance đã báo cáo rằng nền tảng tổng hợp giao dịch NFT Blur đã thông báo trên Twitter chính thức của mình rằng họ sẽ điều chỉnh thời gian chấp nhận đặt giá thầu NFT của nền tảng. Hiện tại, phải mất 1 giờ để chấp nhận giá thầu NFT trên nền tảng Blur, nhưng bắt đầu từ thứ Hai tới, thời gian này sẽ được rút ngắn xuống còn 30 phút.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr