Upbit tổ chức sự kiện giao dịch TAIKO với tổng giải thưởng 300.000 TAIKO

Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc sẽ tổ chức sự kiện giao dịch TAIKO từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Sự kiện này dành riêng cho TAIKO, một dự án blockchain tập trung vào việc phát triển các giải pháp thanh toán phi tập trung.

Chi tiết sự kiện:

  • Thời gian: 7 – 9 tháng 6
  • Đối tượng tham gia: Tất cả người dùng Upbit
  • Giải thưởng:
    • 5 người dùng có khối lượng giao dịch TAIKO cao nhất trên thị trường KRW sẽ nhận được 100.000 TAIKO mỗi người.
    • 5 người dùng có khối lượng giao dịch TAIKO cao nhất trên thị trường BTC sẽ nhận được 50.000 TAIKO mỗi người.
    • 5 người dùng có khối lượng giao dịch TAIKO cao nhất trên thị trường USDT sẽ nhận được 25.000 TAIKO mỗi người.
  • Tổng giải thưởng: 300.000 TAIKO (khoảng 900.000 USD)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr