Upbit sẽ ra mắt Oasis (OAS)

Upbit sẽ ra mắt Oasis (OAS) ngay hôm nay, hỗ trợ cặp giao dịch BTC và USDT. Theo dữ liệu thị trường OKX, OAS hiện được niêm yết ở mức 0,0899 USD, với mức tăng trong ngày là 43,37%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr