UniSat: đúc pizza đã hoàn tất và sẽ airdrop trong vòng 48 giờ

UniSat đã đăng trên nền tảng X rằng đúc bánh pizza đã hoàn tất và bánh pizza sẽ được phân phối trong vòng 48 giờ tới. Theo tin tức trước đó, có hơn 200.000 địa chỉ đủ điều kiện airdrop .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr