Unisat chính thức triển khai giao dịch tên miền, hỗ trợ tên miền .sat và .btc

Theo tin tức ngày 31/5, theo trang chính thức, Unisat đã chính thức triển khai giao dịch tên miền và hiện hỗ trợ hai loại giao dịch tên miền là .sat và .btc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights