Nghị sĩ Tom Emmer coi trường hợp Ripple là một ‘sự phát triển lớn’

Chưa đầy một giờ sau khi phán quyết của Ripple được công bố, House Majority Whip Tom Emmer đã viết trên Twitter rằng kết quả là “một sự phát triển lớn chứng minh rằng các token tách biệt với các hợp đồng đầu tư và nó có thể hoặc không thể là một hợp đồng đầu tư.” Mặc dù tòa án nhận thấy rằng doanh số bán XRP của tổ chức đã cấu thành doanh số bán chứng khoán chưa đăng ký, nhưng tòa án cũng phán quyết rằng doanh số bán hàng theo chương trình ở thị trường thứ cấp không cấu thành doanh số bán chứng khoán chưa đăng ký. Đối với bản thân mã thông báo XRP, tòa án cho biết bản thân nó không phải là “một ‘hợp đồng, giao dịch hoặc kế hoạch’ thể hiện hợp đồng đầu tư mà Howey yêu cầu.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr